Samenwerking

De instandhouding en verbetering van de beide hoogstam               fruitboomgaarden is een nauwe samenwerking tussen (klik op hun logo’s om hun websites te bezoeken):

  • Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask.
  • Werkgroep Natuureducatie Stichting Winsum Zuidoost.
  • De gemeente Winsum en per 2019 Gemeente Het Hogeland
  • Landschapsbeheer Groningen,
  • Het Groninger Landschap
  • Stichting Vrienden van het oude Fruit

logobuurt

Belangenvereniging                                                                      ’t Oldehof en Peerdewask.

De belangenvereniging van ’t Oldehof en Peerdewask is ruim 20 jaar geleden opgericht om de leefbaarheid in de buurt naast de Appelhof te verbeteren en ook om de instandhouding en optimalisatie van de boomgaard Appelhof te bevorderen. Circa 75% van de bewoners is ook lid van deze vereniging. De belangenvereniging heeft ook het initiatief genomen om een snoeiteam en zeisteam op te richten van mensen uit de buurt en de rest van Winsum en omliggende dorpen.  De belangenvereniging zorg voor publieksinformatie( o.a. deze website).

Werkgroep Natuureducatie Stichting Winsum Zuidoost.

De stichting Winsum Zuidoost zet zich in voor de wijken Ripperda, Potmaar en het Munsterveld op diverse thema’s en ook het het terrein van groen.  De werkgroep Natuureducatie zet zich in voor natuureducatie voor alle scholen in Winsum.  De fruitboomgaarden zijn belangrijke locaties voor de nayuureduatie in Winsum. Zie verder www.natuureducatie-winsum.nl

Landschapsbeheer Groningen.

Deze orgLogo LBGanisatie leidt vrijwilligers op en zorg voor aanplant nieuwe bomen en heeft deskundigheid is huis t.a.v. het snoeien en zeisen en deze organisatie ondersteunt allerlei projecten zoals bijvoorbeeld het bijenhotel. Ze leveren voorts materiaal en gereedschappen aan voor het vrijwilligerswerk. De gemeente geeft vanuit haar verantwoordelijk voor de Appelhof opdrachten aan Landschapsbeheer Groningen en bekostigd dit ook.

logo-gl

Het Groninger Landschap is eigenaar van het terrein van Oldenzijl. Het snoeiteam verzorgt ook het snoeiwerk aan de bomen in de boomgaard van Oldenzijl.

Gemeente Het Hogeland.

De gemeente Het Hogeland  is eigenaar van het terrein van de boomgaard Appelhof en het Munsterveld. De gemeente draagt de financiële lasten voor het onderhoud van het terrein en de bomen.

Adviseurs.

logo vrienden van het oude fruitKenniscentrum oude fruitrassen.

Deze organisatie helpt ons met het detecteren van de bestaande fruitrassen en geeft adviezen over snoeiwerk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: