Snoeiteam

Snoeiteam Hoogstamfruitboomgaarden Winsum.

Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask als beheerder van deze website heeft een eigen snoeiteam van ca. 10 mensen uit Winsum en omgeving  voor het onderhoud en beheer van de hoogstam-fruitboomgaarden De Appelhof en de fruitboomgaard Oldenzijl gelegen even ten Oosten van het dorp Winsum.

Enige jaren geleden is de fruitboomgaard de Appelhof met 120 fruitbomen al van de ondergang gered en bij Oldenzijl stond vroeger een fruitboomgaard en deze wordt dit jaar door het Groninger Landschap in ere hersteld met 40 fruitbomen. Beide locaties zijn van grote cultuurhistorische waarde. De Appelhof is al meer dan 500 jaar een fruitboomgaard en maakte vroeger onderdeel uit van het bezit van de Ripperda’s. en de gemeente is nu de eigenaar. Het gebied  Oldenzijl dankt zijn naam aan de voormalige sluis(zijl) bij de wierde die de afwatering van het Winsumerdiep op het Reitdiep. De boomgaard ligt ook aan de Pieterpadroute. De cultuurhistorische waarde komt tevens tot uitdrukking in de oude soorten fruitrassen die hier beheerd worden en voor de toekomst bewaard blijven.

Voor het instandhouden is vakkundig snoeiwerk van groot belang.  Het snoeiteam heeft een cursus gevolg voor het snoeien van fruitrassen en is inmiddels al een jaar actief. Naast het snoeien is het ook van belang dat de kennis van deze fruitrassen lokaal bewaard blijft. Voorts gaat het snoeiteam samen met bovengenoemd organisaties ook een jaarlijkse plukdagmanifestatie voor de inwoners te organiseren en zoeken we ook naar wegen om de opbrengst te optimaliseren en vele toepassingen in gerechten te stimuleren, daarbij kunt u denken aan appelmoes, appeltaarten, jam, wijn etc.

Ongeveer 1 x per 3 jaar worden de elzensingels gesnoeid En dat doen we dan met de hele  buurt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: