Historie

De “Appelhoff” zoals de oorspronkelijke naam luidt van boomgaard kent al een enorme geschiedenis. In 1585(!!!) wordt de Appelhoff al genoemd in een historische document van de stad de zogenaamd Stadsrekening:

Anno 78 den Septembris heft de Raad gekoft bij der keersen uytganck salige Peter Ripperda heerdt landes tho Wynsum, vrouw amckenheerd genoemt, mit de Boerch, twe schathusen, een schoen nij hues, een groot appelhoff ant suyden vant monckehofft.

Waarschijnlijk heeft het monckehofft gestaan waar nu de voormalige Ladagarage staat vandaar dat aan de zuidzijde de Appelhof is gesitueerd. Dat betekent dat onze woonwijk een enorme historie kent alszijnde een boomgaard van de Borg Ripperda. De ouderdom van de boomgaard gaat nog verder terug omdat dit alleen een verkoopacte was van de Stad na het overlijden van Peter Ripperda.

Het is niet onwaarschijnlijk maar de Appelhof en de aangrenzende wijk van ’t Oldehof en Peerdewask al een geschiedenis heeft van meer dan 500 jaar. Nou is ondergetekende geen historicus en heeft z’n voorlopige conclusie gebaseerd op het hoofdstuk van R.A. Luitjens-Dijkveld Stol uit het boek “Winsums verleden” uit 1957. Eeen Uitgave ter gelegenheid van Stichting Winsum 900. Het lijkt me alleszins de moeite waard dit te laten bevestigen door verder historisch onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: