Calville d’ Angleterre

Tijd van plukken: half October.   Tijd van rijpen: November – December.

Oorsprong en verspreiding. Dit soort is van Engelschen oorsprong en is in ons land zoo goed als niet bekend; het zal dan ook nog wel eenigen tijd duren, voordat het veel zal worden aangeplant, want de boom heeft te weinig goede eigenschappen, ofschoon de vrucht bijzonder lekker is.

Vorm en grootte. De vrucht heeft een eigenaardigen vorm: van onderen tamelijk breed, tot aan het midden, dan vrij schielijk zeer spits toeloopend, van boven met calville-achtige ruggen en punten. Deze vrucht is verder middelmatig groot.

Kelk en kelkholte. De kelk is matig groot; de kelkblaadjes zijn goed volgroeid en gesloten, de kelkholte is klein en smal, wel diep, met groeven zeer schielijk toeloopend.

Steel matig dik en vrij lang, in een zeer smalle, vrij diepe holte ingezonken.

Schil mooi, glad en gaaf, groengeel van kleur, aan de zonzijde mooi donkerrood gekleurd, waardoor breede en smalle rechtopgaande gele strepen loopen; tegen het rijpen wordt de vrucht prachtig geel met mooi bruinrood.

Vleesch mooi, gaaf, fijn en stevig, prachtig geel van kleur, heerlijk van smaak, sappig, met zeer veel aroma, zachtzuur.

Klokhuis tamelijk breed en vrij groot met groote, holle hokken, zoo goed als zonder kernen.

Eigenschappen der vrucht. Is een tafelappel van de  allereerste kwaliteit, rijpt op een mooien tijd, is prachtig van kleur en van een uitmuntenden smaak. Is ook een prachtige winkelappel.

Eigenschappen van den boom. Deze groeit maar zeer matig, maakt maar weinig en klein eenjarig gewas. Dit soort is alleen geschikt voor kleine vormen en op een beschutte plaats; men zet hem liefst niet op dwergonderstam; is verder maar middelmatig vruchtbaar.

Minder goede eigenschappen van den boom. Deze groeit slecht, vormt nooit een goede kroon, is niet vruchtbaar, absoluut ongeschikt voor groote aanplantingen, maar niettegenstaande dit alles behoort dit soort wel thuis in een collectie, waarin men wat fijns wenscht te hebben.

%d bloggers liken dit: