Boerengroente

Tijd van plukken: einde September – begin October.  Tijd van rijpen: half October.

Oorsprong en verspreiding. Het is niet met zekerheid bekend of deze peer van Hollandschen oorsprong is, hoewel de echt Hollandsche naam het wel zou doen vermoeden. Echter is het getal bergamotten — waartoe deze peer behoort — legio, zoodat zij hoogstwaarschijnlijk ook onder een of anderen bergamotten-naam voorkomt. Deze peer komt in Noord-Holland veelvuldig voor; ook vindt men haar wel elders, b.v. in ’t Zuiden van de provincie Utrecht en in de Betuwe.

Vorm en grootte. De vorm der vrucht heeft veel van die van een appel; ’n echten bergamotten-vorm; zij is klein tot middelmatig groot.

Kelk en kelkholte. Kelk vrij groot, open, kelkblaadjes kort, soms iets vleezig. Kelkholte diep, met groeven, zacht toeloopend.

Steel meestal langer dan op de afbeelding, dun, niet vleezig, vrij diep ingezonken.

Schil. Dof, ruw, groen, met talrijke kleine, lichte stippen, hoogst zelden aan den zonkant iets gekleurd, tegen het rijpen geelachtig.

Vleesch. Wit, saprijk en zacht, aromatisch, soms iets rinsch, een enkele maal om het klokhuis een weinig korrelig.

Klokhuis. Klein, rondachtig, hokken meest goed ontwikkeld.

Eigenschappen der vrucht. Een beste tafel- en marktvrucht, die vooral in Amsterdam graag gekocht wordt; is sappig, wordt niet spoedig beurs en laat zich goed verzenden.

Eigenschappen van den boom. Groeit goed, maakt stevig hout, is buitengewoon vruchtbaar, draagt welhaast jaarlijks. Een goede boomgaardboom, als hoog- en halfstam te kweeken; voor kleine vormen minder geschikt; draagt dan wel, maar brengt niet genoeg op.

Minder goede eigenschappen van den boom zijn mij niet bekend.

%d bloggers liken dit: