Info Appelhof

Luchtfoto boomgaard harssemaDe geschiedenis.
Het huidige gebied van de Appelhof is een
restant van de voormalige productieboomgaard van onder andere de familie Harssema. Bij de bouw van de wijk Ripperda in 1975 ging een deel van de boomgaard verloren. Slechts het huidige deel ter grootte van circa een hectare bleef over.

Wat treffen we aan?

De Appelhof is in de gemeente Winsum een uniek stukje natuurgebied, dat naast recreatieve waarde ook een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het gebied behoorde in vroeger dagen tot het grondgebied van de borg Ripperda.

Boomgaarden bij borgen vormden eertijds een karakteristiek element in het Groninger landschap. Ze fungeerden als rustgebied voor de mensen, als nestel- en broedplaats voor vele vogels, als thuisbasis voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

Nu nog is de Appelhof standplaats voor diverse oude halfstamfruitrassen zoals de appelsoorten Groninger Kroon, Bramsley’s Seedling en de Schone van Boskoop, de peer Saint Remy en de Reine Victoriapruim.

Ongeveer 120 hoogstam fruitbomen telt de huidige boomgaard; in de loop der jaren is een deel van de (te) oude bomen vervangen door jonge aanplant hoogstamfruitbomen. Zo werden de appelsoorten uitgebreid met o.a. Zoete Pippeling, Dijkman zoet en Yellow Transparant. De nog resterende oude bomen variëren in leeftijd tussen 40 en 75 jaar; een enkele is zelfs nog ouder.

Ook bevindt zich op dit kleine stukje een gevarieerde flora: korstmossen, diverse paddestoelen en een aantal weidebloemen. En wat te denken van de aanwezigheid van vleermuizen? Insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën leven hier in harmonie met en naast elkaar.

Renovatie

In verband met het dreigende verval van dit bijzondere stukje Winsum heeft de Belangenvereniging

“t Oldehof/Peerdewask een aantal jaren geleden vanuit het “Adoptieplan Boomgaard” het initiatief genomen tot herstel en daardoor het behoud van de Appelhof.

In samenwerking met de gemeente en de organisatie “Landschapsbeheer Groningen” en met financiële steun van de Provincie en de gemeente Winsum is in de jaren 1996-1997 in het kader van “Herstel boomgaarden en bijbehorende singels” een grondige opknapbeurt uitgevoerd.

De ‘aftrap’ hiervoor is destijds gegeven door gedeputeerde Beukema en wethouder Kalk. Oude bomen zijn verwijderd, gevaarlijke takken gesnoeid en nieuwe boompjes aangeplant.Twee oude, ‘afgekeurde’ bomen zijn, op initiatief van een van de kinderen uit de buurt, door twee kunstenaars t.w. de heren Jan Piet van de Berg en Jan Spijk omgetoverd tot twee beeldhouwwerken. Helaas hebben deze de tand des tijds niet kunnen doorstaan.

Behoud, onderhoud.

Vanaf dat jaar vindt er regelmatig onderhoud en verjonging van de fruitbomen plaats. De gemeente stelt de benodigde financiën beschikbaar en het werk wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen, die een zogenoemde ‘vruchtbomenwacht’ heeft opgezet. Het doel daarvan is eigenaren van vruchtbomen te ondersteunen bij het onderhoud en het behoud van deze bomen. De Belangenvereniging speelt hierbij een signalerende en coördinerende rol. De leden van deze vereniging zijn zelf daadwerkelijk betrokken bij ‘hun’ Appelhof. Ze verlenen hand- en spandiensten als Landschapsbeheer weer aan het werk is.

Op grond van het initiatief van de wijkbewoners is de Appelhof als een blijvend cultuurhistorisch gebied erkend door diverse instanties.

Kern met Pit

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij organiseert met enige regelmaat een landelijke wedstrijd “Kern met Pit”. In het kader van deze actie is er in 2003 door de Belangenvereniging een project opgezet met het doel een duidelijke bijdrage te leveren aan de bewustwording van en het respecteren door jong en oud van het unieke karakter van deze boomgaard.

Op eigen initiatief en met eigen handen zijn door de vereniging informatieborden ontworpen, uitgevoerd en geplaatst in de Appelhof. In aanwezigheid van voormalig wethouder Swart zijn deze borden onthuld.

Eerder al werd er in het kader van dit project door de buurtgenoten een grote schoonmaakactie in de Appelhof en onmiddellijke omgeving gehouden. En er werd geassisteerd bij het snoeien van de bomen.

De deelname aan deze actie heeft er in geresulteerd dat in het najaar van 2003 aan het bestuur van de Belangenvereniging het predikaat “Kern met Pit” en een daarbij behorend geldbedrag uitgereikt. De actie werd in de Appelhof feestelijk afgesloten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: